Over Geeuwenbrug

Stukje geschiedenis

De oorspronkelijke naam van het dorp is Krommevoord of Krommevoordschebrug. Door het dorp stroomde een beekdal; de Lake. Deze werd vanaf het begin van de 17e eeuw gebruikt voor de afvoer van turf in eenvoudige schepen. De Lake werd gekruist door de landroute Steenwijk-Groningen, door een voorde bij de bocht van het riviertje. De Lake zorgde ook voor ontwatering van het veengebied. Door de onregelmatige waterstand en de grillige loop van de Lake, was het niet goed genoeg bevaarbaar. Het kwam voor dat er onenigheid ontstond tussen turfschippers, als ze met hun bootjes bekneld raakten in de bocht. De beek werd daarom gekanaliseerd, en er kwam een brug in plaats van de voorde. Ook werd het kanaal bij Geeuwenbrug aangepast met een draaikom (Geeuw) Daar konden de schepen keren. Door deze kanalisatie werd de naam Krommevoordschebrug vervangen door Geeuwenbrug. Na 1850 ontwikkelde zich bij de brug een lintbebouwing aan de oostzijde van het kanaal. In het begin stelde dit niet veel voor, het begon met een aantal verspreide plaggenhutten. Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen steeds meer vooraanstaande families uit het hoofddorp Dwingeloo zich in Geeuwenbrug te vestigen.

Geeuwenbrug nu

Geeuwenbrug is dankzij de komst van meerdere jonge gezinnen een levendig dorp met een zeer actieve buurtvereniging die vele activiteiten organiseert. Buurthuis de Gowe is daardoor een onmisbare schakel voor de onderlinge contacten. Scholen zijn op korte afstand aanwezig in Eemster Dwingeloo en Diever. Ook zijn er een aantal bedrijven in Geeuwenbrug gevestigd. Bouwbedrijf Moes, Landbouw-mechanisatie Schieving, Brandhof Biezonder Bouwen en Josschie (meester in Betontechniek), Pieter van Noord (drinkwaterkundig genie voor mens en dier). 

De hele zomer komen er plezierboten door de Drentse Hoofdvaart. Er zijn prachtige wandelroutes (ook voor de hond) en campings in de omgeving. Geeuwenbrug is uitstekend bereikbaar met het Openbaar Vervoer.

Leuke filmpjes!