Info & Contact

Informatie en contact

Het buurthuis aan de Tolweg nr 1 te Geeuwenbrug is ontstaan toen de oude school opgeheven werd en het pand rond 1973 vrij kwam voor sociale activiteiten. Het werd gebruikt door jeugdsoos ‘Drop Out’. In 1980 heeft het gemeente het pand verkocht aan Stichting Buurthuis Geeuwenbrug. Zij hebben het pand met vele vrijwilligers aangepast tot buurthuis. Inmiddels is Welzijn MensenWerk de eigenaar. Dankzij inzet van vele vrijwilligers uit Geeuwenbrug wordt de Gowe goed geëxploiteerd. De Acco (accommodatie-commissie) zorgt voor het dagelijks beheer, de agenda en de aanvragen voor financiële bijdragen van o.a. het Oranjefonds, Univé, Rabobank, NL-doet, Gemeente Westerveld.

Accommodatiecommissie Buurthuis de Gowe
Martin Bolhuis, voorzitter,
T 06-10481871
Marijke Groenewoud, Ineke Dekker, Judith Stadman, Rik vd Brandhof, Jan Brouwer, Nico Houwer, Erik Heythekker, Eric Boers.

Agenda en reserveringen
Martin Bolhuis
T 06 – 10 48 18 71
Judith Stadman
T 06 – 13 84 56 20
buurthuisdegowe@gmail.com

Technische zaken en sleutels
Jan Brouwer,  T 06 13 97 03 36

Welzijn MensenWerk
Eric Boers, Bedrijfsleider accommodaties. 
T 085 – 237 14 44 of 06-20065395
Postbus 191, 7942 AD Meppel/Vledderstraat 3, 7941 LC Meppel 
e.boers@welzijnmw.nl

Verenigingen die gebruik maken van de Gowe
• Biljartclub de Poedel. Donderdag 20.30 – 24.00 u. info bij Martin Bolhuis 06-10481871
• Buurtvereniging BGO. bgo.bestuur@gmail.com
• Dorpskracht Geeuwenbrug. dorpskracht.geeuwenbrug@gmail.com
• Kaartclub. Iedere dinsdagmiddag van september tot mei, 14.00-17.00 u. Info Foktje Feenstra 0521 – 591305
• Toneelvereniging Geeuwenbrug e.o. Info bij Henny Heythekker 0521 – 591986
• Bibliotheek. De minibieb is open op iedere maandag van 10:00 tot 12:00 uur.
• Buurtvereniging Lhee.
• Buurtvereniging Eemsholt.
• Buurtvereniging Leggeloo
• Boermarke Eemster
• Boermarke Leggeloo