Informatie en contact

Informatie en contact

Accommodatiecommissie

Martin Bolhuis, voorzitter, T 06-10481871
Marijke Groenewoud, secretaresse
Ineke Dekker, penningmeester
Judith Stadman, notuliste
Jan Brouwer, inkoop en technische zaken
Nico Houwer, agendabeheerder, T 59 28 78
Rik vd Brandhof, technische zaken, T 59 28 80
Erik Heythekker, algemene zaken, T 59 19 86
Eric Boers, Bedrijfsleider accommodaties WMW T 085 – 237 14 44 of 06-20065395 

Adres:

Buurthuis de Gowe
Tolweg 1, 7991 TD  Geeuwenbrug
Tel. 085 – 2731436
E  buurthuisdegowe@gmail.com

Agenda en reserveringen:

Nico Houwer, Agendabeheerder,
T 0521 – 59 28 78

Inkoop en technische zaken

Jan Brouwer

Welzijn MensenWerk

Zomerdijk 8A, 
7942 JR Meppel 
T 085 – 237 14 44

Veldkamp 77, 
7971 BX Havelte 
T 085 – 237 14 44

Postadres:

Postbus 191, 7940 AD Meppel
info@welzijnmw.nl
www.welzijnmw.nl

Verenigingen bij De Gowe

Biljartclub de Poedel

Donderdag 20.30 – 24.00 u.
info bij Martin Bolhuis 
06-10481871

Buurtvereniging BGO

Alle indoor-activiteiten
Toneelavonden en rommelmarkt.
bgo.bestuur@gmail.com

Dorpskracht Geeuwenbrug

dorpskracht.geeuwenbrug@gmail.com

Kaartclub

Iedere dinsdagmiddag van september tot mei, 14.00-17.00 u.
Iedere 2e zaterdagavond v/d maand. Info Foktje Feenstra 0521 – 591305

Toneelvereniging Geeuwenbrug e.o.

Info bij Henny Heythekker
0521 – 591986

Kinderclub

Oktober/november en april/mei, woensdagmiddag 14.00 – 16.00 u.
Info bij Zwaantje Houwer 
0521 – 59 28 78

Bibliotheek

De minibieb is open op iedere maandag van 10:00 tot 12:00 uur.

Buurtvereniging Lhee

Wim Klaassen 0521 – 57 01 77

Buurtvereniging Eemsholt

Gerjo Ballast 0593 – 52 28 28 

Buurtvereniging Leggeloo
Boermarke Eemster
Boermarke Leggeloo