Buurtinformatie

Buurtinformatie

Een app voor de buurt – Geeuwenbrug buurtapp

Er bestaat een Buurtpreventieapp die slechts gebruikt mag worden voor verdachte situaties en berichten vanuit de politie. Er bestaat wel behoefte aan een buurtapp voor Geeuwenbruggers. Men wil vragen kwijt over kluspubers, hulp bij de tuin of  melden dat hun kat is weggelopen of dat men iets gevonden heeft etc. Daarom willen we een Geeuwenbrug Buurtapp maken. Wil je daarin worden opgenomen meld je dan aan bij dorpskracht.geeuwenbrug@gmail.com en je wordt toegevoegd in deze whatsappgroep. 

Activiteiten BGO

Normaal gesproken vinden er allerlei leuke activiteiten plaats, welke worden georganiseerd door de buurtverenging BGO. Helaas moeten vele van deze jaarlijks terugkerende activiteiten worden overgeslagen i.v.m. de huidige situatie en maatregelen rondom Corona.
De BGO probeert op allerlei creatieve manieren toch activiteiten te kunnen organiseren, want juist in deze tijd is verbinding zo belangrijk.