Buurthuis de Gowe

 
 

Accommodatiecommissie

Martin Bolhuis, voorzitter, T 06-10481871

Marijke Groenewoud, secretaresse

Ineke Dekker, penningmeester

Judith Stadman, notuliste

Jan Brouwer, inkoop en technische zaken

Nico Houwer, agendabeheerder, T 59 28 78

Rik vd Brandhof, technische zaken, T 59 28 80

Erik Heythekker, algemene zaken, T 59 19 86

Eric Boers, Bedrijfsleider accommodaties WMW

T 085 - 237 14 44

06-20065395


Adres:

Buurthuis de Gowe

Tolweg 1, 7991 TD  Geeuwenbrug

Tel. 085 - 2731436

buurthuisdegowe@gmail.com

 

Agenda en reserveringen:

Nico Houwer, Agendabeheerder,

T 0521 - 59 28 78


Inkoop en technische zaken

Jan Brouwer


Welzijn MensenWerk

Zomerdijk 8A,

7942 JR Meppel

T 085 - 237 14 44


Veldkamp 77,

7971 BX Havelte

T 085 - 237 14 44


Postadres:

Postbus 191, 7940 AD Meppel

E info@welzijnmw.nl

www.welzijnmw.nl

VERENIGINGEN DIE

GEBRUIK MAKEN VAN

DE GOWE


Biljartclub de Poedel

Donderdag 20.30 - 24.00 u.

info bij Martin Bolhuis

06-10481871


Buurtvereniging BGO

Alle indoor-activiteiten

Toneelavonden en rommelmarkt.

bgo.bestuur@gmail.com


Dorpskracht Geeuwenbrug

dorpskracht.geeuwenbrug@gmail.com


Kaartclub

Iedere dinsdagmiddag van september tot mei, 14.00-17.00 u.

Iedere 2e zaterdagavond v/d maand. Info Foktje Feenstra 0521 - 591305


Toneelvereniging Geeuwenbrug e.o.

Info bij Henny Heythekker

0521 - 591986


Kinderclub

Oktober/november en april/mei, woensdagmiddag 14.00 - 16.00 u.

Info bij Zwaantje Houwer

0521 - 59 28 78


Bibliotheek

De minibieb is open op iedere maandag van 10:00 tot 12:00 uur.


Buurtvereniging Lhee

Wim Klaassen 0521 - 57 01 77


Buurtvereniging Eemsholt

Gerjo Ballast 0593 - 52 28 28


Buurtvereniging Leggeloo


Boermarke Eemster


Boermarke LeggelooDaar kan meer dan u denkt!Beste Gowe gebruikers,

Naar aanleiding van het persmoment van de minister president Rutte van 14 december delen wij u mee dat de Gowe is gesloten tot en met 19 januari 2021.

Wij wensen u ondanks alle maatregelen fijne dagen.

De ACCO-commissie.

 

Buurthuis de Gowe in Coronatijd